سوابق اجرائی


سوابق اجرائی


  1. مونتاژ انواع برد های SMD در دو خط موازی نمونه سازی و تولیدی اتوماتیک
  2. نصب چندین خط اتوماتیک مونتاژ برد های SMD در نقاط مختلف کشور
  3. 14 سال فعالیت در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در زمینه SMD و میکروالکترونیک
  4. تبدیل برد های DIP به SMD پروژه های مخابراتی برای اولین بار در ایران